Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Koszt porady prawnej ustalany jest indywidualnie, w zależności od wymaganego nakładu czasu pracy, poziomu skomplikowania przedstawionego zagadnienia.

Podstawowe stawki wynagrodzenia za prowadzenie spraw sądowych określają przepisy regulujące koszt opłat za czynności radców prawnych (stosowne Rozporządzenie Ministra  Sprawiedliwości). Na ostateczną wysokość tego wynagrodzenia, podobnie jak przy poradzie prawnej, wpływ ma charakter sprawy, a także tryb jej rozpoznawania, czy lokalizacja  Sądu.

Przedsiębiorcom proponuję atrakcyjne wynagrodzenie ryczałtowe w ramach stałej obsługi prawnej.

Wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi prawne podawana jest Państwu do wiadomości przed przyjęciem zlecenia przez Kancelarię.